адчот (каб пашчасціла)

чытаю студэнцкую думку за верасень, сьмяюся з бабы броні, якая аб сабе піша — вялікая парушальніца беларускага тырнэт-балота, не меней. а так да гэтай пары і ня сьцяміла, што ёсьць гэты самы флуд нумар шэсьць, але ж прыйшла пара сталець і апраўдацца. «але, сьцяміўшы, што якасны флуд — гэта бясплатная рэкляма парталу, заплюшчэлі вочы. Таму беамуры больш ня флудзяць на тутбай — нецікава». ну і гэтак далей. тупы нумар нейкі пакуль.

вось яшчэ ў Нашай Ніве мне адказалі, што абсурдылькі мае сьмешныя, але пакуль да ix ўзроўня не дацягваюць, трэба пачынаць працу над вялікімі формамі. а, і рускім духам аддаюць, нешта накшталт таго.

«асэнсаванасць — спроба пераканаць суразмоўцу сур'ёзнымі аргументамі. цяжкі грэх флудара».

ну і пясецкага чытаю «Запіскі афіцэра Чырвонай арміі», то вельмі сьмешна час ад часу. «дам па пысе!»

***

читаю студенческую мысль за верасень, смеюсь с бабы брони, которая о себе пишет — большая парушальніца беларуского тырнэт-болото, не менее. а да к этой поры и не сьцяміла, что ёсьць этот самый флуд номер шэсьць, но же пришла пора взрослеть и оправдаться. «но, сьцяміўшы, что качественный флуд — это бясплатная рэкляма парталу, заплюшчэлі глаза. Потому беамуры более не флудзяць на тутбай — неинтересно». ну и так далее. тупица номер какой-то пока.

вот еще в Нашем Поприще мнет ответили, что абсурдылькі мои сьмешныя, но пока к уровня не дацягваюць, надо начинать работу над большими формами. а, и русским духам отдают, нечто накшатлт того.

«асэнсаванасць — спроба убедить суразмоўцу серьезными аргументамі. тяжелый грех флудара».

ну и пясецкага читаю «Запіскі афіцэра Красной армии», то очень смешно время от времени. «дам по спеси!»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *