лапы будучыні

рэльсы рэльсы шпалы шпалы
ехаў цягнік прама ў мора
а з апошняга вагона выпаў раптам журналіст
отряхнулся, аглядзеўся, і пайшоўся працаваць,
бо таксама побач выпаў балака і машыніст

пасля гэтага выпадка, натуральна, адбылося наступнае

прыляталі куры — задзяўблі падзяўблі
прыляталі гусі — заскублі паскублі
прыляцела крумкача — гэтаму дала, а гэтаму не дала
прыйшоў слон — затаптаў растаптаў патаптаў
прыйшла сланіха — затаптала растаптала патаптала
прыйшоў маааленькі сланяня — the same story
прыпаўзалі гады — закусалі пакусалі
прыпаўзалі гады — трыбушылі пасушылі
праскакаў людажор — пасаліў паперчыў
прыскакаў парашутыст — надзімаў раздуваў
прыбегла сонца — падгарэла
прыбег сабак — павіляў
і тут нарэшце прайшоў узвод салдат,
лапаткамі махнуў,
і нікога не засталося.

click here to take a disadvantage

***

лапы будущего

рельсы рельсы шпалы шпалы
ехал поезд прямо в море
из последнего вагона выпал вдруг корреспондент
отряхнулся, осмотрелся, и пошел себе работать,
потому что рядом выпал балагур и машинист

после этого выпадка, естественно, произошло следующее

прилетали куры — заклевали поклевали
прилетали гуси — защипали пощипали
прилетела ворона — этому дала, а этому не дала
пришол слон — затоптал растоптал потоптал
пришла слониха — затоптала растоптала потоптала
пришол маааленький слоненок — the same story
проползали гады — закусали покусали
приползали годы — потрошили покрошили
проскакал людоед — посолил поперчил
прискакал парашютист — надувал раздувал
прибежало солнце — подгорело
прибежал собак — повилял
и тут наконец прошел взвод солдат,
лопатками махнул,
и никого не осталось.

click here to take a disadvantage

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *