Рыцарскі сезон 2006 года

1. Зімовая бяседа (Луцк, Украіна) — люты 2006
2. Белы Замак 2006 (Менск, Беларусь) — сакавік 2006
3. Еatihg-history (Львоў, Украіна) — красавік 2006
4. Ілжа (Польшча) — травень 2006
5. Фэст «Вольнага Птаха» (Баранавічы) — травень 2006
6. Меч Гедыміна (Менск, Беларусь) — травень 2006 (фэст скасаваны)
7. Лошыца 2006 (Менск, Беларусь) — травень 2006
8. Мірскі Замак (Свет, Беларусь) — чэрвень 2006
9. Трокскі Замак (Трокі, Літва) — чэрвень 2006
10. Меч Луцкага Замка (Луцк, Украіна) — чэрвень 2006
11. Наваградак 2006 (Наваградак, Беларусь) — ліпень 2006

12. Старажытнае Берасце 2006 (Брэст, Беларусь) — ліпень 2006
13. Риттершафт 2006 (Брэст, Беларусь) — жнівень 2006
14. Фест «Обрынь» (Кобрын, Беларусь) — жнівень 2006
15. Замак Гедзіміна (Ліда, Беларусь) — жнівень 2006
16. Мірскі замак 2006, частка 2 (Мір, Беларусь) — верасень 2006
17. Фэст на 750-годдзе Львова (Львоў, Украіна) — верасень 2006

[rus]
Рыцарский сезон 2006 года

1. Зимний пир (Луцк, Украина) — февраль 2006
2. Белый Замок 2006 (Минск, Беларусь) — март 2006
3. Еatihg-history (Львов, Украина) — апрель 2006
4. Илжа (Польша) — май 2006
5. Фестиваль «Вольного Птаха» (Барановичи) — май 2006
6. Меч Гедимина (Минск, Беларусь) — май 2006 (фестиваль отменен)
7. Лошица 2006 (Минск, Беларусь) — май 2006
8. Мирский Замок (Мир, Беларусь) — июнь 2006
9. Тракайский Замок (Тракай, Литва) — июнь 2006
10. Меч Луцкого Замка (Луцк, Украина) — июнь 2006
11. Новогрудок 2006 (Новогрудок, Беларусь) — июль 2006
12. Старажытнае Берасце 2006 (Брест, Беларусь) — июль 2006
13. Риттершафт 2006 (Брест, Беларусь) — август 2006
14. Фест «Обрынь» (Кобрин, Беларусь) — август 2006
15. Замок Гедемина (Лида, Беларусь) — август 2006
16. Мирский замок 2006, часть 2 (Мир,Беларусь) — сентябрь 2006
17. Фест на 750-летие Львова (Львов, Украина) — сентябрь 2006

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *